ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು.

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

 

new

new ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಕ್ವಡಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ

newPreliminary 11(1) Notification of Pavagada Taluk

newPrime Minister Award for Excellence in Public Administration 2018 - Promoting Digital Payments

newReviewed Draft Gradation list of FDA/FDRI cadre as per Supreme Court Order

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಆಡುಗೆಯವರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ(Final Selection List)

newಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಆಡುಗೆಯವರ ಹುದ್ದೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ(Waiting List)

newಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಅಂತಿಮ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (Final Document Verification)- 21/08/2017

new ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಆಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ( Final Selection List)

newಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಆಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ(Waiting List)

new ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ- ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ( Final Selection List)

newಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ- ಆಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (Original Document Verification)

new ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ- ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ( Final Selection List)

newಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ- ಕಾವಲುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (Original Document Verification)

newತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ನೇರ ನೇಮಕ

newಗೋಶಾಲೆ ಮಾಹಿತಿ (Online)

new2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಗೋಶಾಲೆ ಮಾಹಿತಿ

newತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ  

newಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆದೇಶವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ

newTender Notification Of Social Impact Assesment For Tumkur-Davanagere Railway Project

newಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಧರಣೆಯ ಕರಡು ವರದಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು

newತುಮಕೂರು ರಾಯದುರ್ಗ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು

newತುಮಕೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ವಿವರ

newBank Mitra Details in Tumkur District

newJOB ASPIRANTS INFORMATION SYSTEM